Μάθετε να ‘ανεβάζετε’  άρθρα, στο joomla 3, σε 10 βήματα.

1. Ανοίξτε τον browser (chrome, mozilla, ie) της επιλογής σας και γράψτε στην γραμμή διεύθυνσης: www.όνομαsiteσας.gr/administrator και πατήστε Enter. Θα εμφανιστεί η οθόνη που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Πώς 'ανεβάζουμε' άρθρα στο joomla 3.x
2. Πληκτρολογείστε το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που σας έχουν δοθεί για να συνδεθείτε στο περιβάλλον (back-end) του joomla.
3. Από το μενού Content επιλέξτε Article Manager και κατόπιν Add New Article.

Πώς 'ανεβάζουμε' άρθρα στο joomla 3.x
4. Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέξτε New στην γραμμή εργαλείων (toolbar).

Πώς 'ανεβάζουμε' άρθρα στο joomla 3.x
5. Εισάγεται τον τίτλο του άρθρου.
6. Εισάγεται ένα alias στο πεδίο alias. Συνήθως, είναι ο τίτλος του άρθρου με λατινικούς χαρακτήρες χωρισμένος ανά λέξη με παύλες.
7. Επιλέξτε την κατηγορία (category) στην οποία θα ανήκει το άρθρο. Το πεδίο ‘κατηγορία’ βρίσκεται στο δεξιό μέρος της οθόνης.

Πώς 'ανεβάζουμε' άρθρα στο joomla 3.x
8. Γράψτε το κείμενο του άρθρου χρησιμοποιώντας τον editor που εμφανίζεται στην οθόνη.
9. Επιλέξτε Published όταν το άρθρο είναι έτοιμο για δημοσίευση. Μπορείτε να επιλέξετε Unpublished, αν δεν θέλετε να δημοσιευτεί αμέσως.

Πώς 'ανεβάζουμε' άρθρα στο joomla 3.x
10. Πατήστε Save and Close στην γραμμή εργαλείων για να αποθηκεύσετε το άρθρο και να επανέλθετε στην οθόνη Article Manager.

Πώς 'ανεβάζουμε' άρθρα στο joomla 3.x

Συνιστάται, όσο γράφετε το άρθρο σας να το αποθηκεύετε πατώντας ‘Save’ σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αποφύγετε τυχόν απώλεια του λόγω απρόβλεπτων συμβάντων.

Επικοινωνία
Αναθέτοντας στην omasnet την κατασκευή του website σας, εκπαιδεύεστε,χωρίς επιπλέον κόστος, σε απλές εργασίες συντήρησης του.
Επικοινωνία